Træn AP – almen sprogforståelse

OBS!
For at sikre, at eleverne rundt omkring rent faktisk terper begreberne, dvs. gentager quizzer og tests flere gange for VIRKELIG at opleve indlæring af begreber og kompetencer – så har vi valgt, at man i testen kun får det rigtige bekræftet, mens man må tage testen igen for at opdage, hvad der mon var det rigtige i de røde markeringer.
Man kan også tage et screenshot af de sætninger, man virkelig har problemer med, og så spørge sin egen lærer hvorfor man mon fik forkert.
Det er ikke usandsynligt, at vi i en senere opdatering vil overveje, om man også skal have at vide, hvad man SKULLE have gjort ved fejlene, dvs. få hele facit serveret – – men indtil videre har vi valgt dette pga. de læringsmuligheder, der ligger i at gentage en test.

 

Velkommen til Træn AP

Her kan du på en sjov og anderledes måde træne begreberne i gymnasiefaget AP. Du kan terpe de latinske betegnelser ved at spille vendespil, du kan quizze om morfemer, adverbialled og ledsætninger, samt teste dig selv i eksamenslignende analyser af tekst.

Du kan løbende se, hvordan din personlige score forbedres, og du kan dele dine resultater med dine klassekammerater.

For nye 1g’ere i 2017 tæller AP med i karaktergennemsnittet på eksamensbeviset, og fagets læreplan har højnet kravene til jer elever. I skal på få uger tilegne jer kompetencer inden for morfologisk og syntaktisk analyse, men det er svært at finde tid til at træne i lektionerne inden den endelige prøve. Med denne app kan du nu træne på egen hånd med øvelser, der er lavet af gymnasielærere, og som er tilpasset AP’s krav. Hvis alle i klassen har ”Træn AP”, kan man også bruge den i skoletiden – man kan fx starte en lektion med 5 minutters vendespil om verber eller tage en lille test om syntaktisk analyse.

Som ugerne går, vil der tilføjes nye tests og quizzer i appen i løbet af efterårs-semesteret, så du kan terpe ekstra meget op til den endelige prøve. De fleste af teksterne er på dansk, men du finder også syntaktiske tests i engelsk, fransk, spansk og tysk. Almen sprogforståelse er nemlig med til at forbedre dine færdigheder i en lang række sprogfag på B og A-niveau i både 2g og 3g.

Tag udfordringen op, overrask din lærer, og træn AP på en sjovere måde!

Har du kommentarer eller spørgsmål, så kontakt endelig lektor i dansk og engelsk, Anne Christensen på: ac@oregard.dk

 

Hent Træn AP til din smartphone eller tablet her:

 

Eksempler: